Thematisch werken

Thematisch werken

Op school staan de 'basisvaardigheden' centraal. Taal en rekenen, daar draait het om. De basisvaardigheden zijn belangrijk en de inhoud is vooral zinvol voor kinderen als er betekenisvol inhoud aan gegeven wordt.

Met andere woorden: leren lezen is één, snappen wat je leest en hier kritisch op zijn is weer iets anders. Door het lezen, schrijven, luisteren en spreken met elkaar, met de 'rekentaal' én met de zaakvakken (natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) te verbinden wordt lezen betekenisvol. We bieden op deze wijze een rijk taalaanbod.

Om te leren is het daarom van belang dat een tekst betekenis krijgt. Betekenis krijgt iets als je er met alle zintuigen mee in aanraking komt. Niet alleen lezen, maar ook een excursie maken, mensen interviewen, zelf een maquette maken met een stuwdam of koken naar aanleiding van een recept.  Dàt zijn de zaken die maken dat je leert begrijpen en onthouden. Dat is de reden waarom we zo graag thematisch werken. 

Previous Article Hond op school